Bez vody se nedá žít

Na rozdíl od našich dávných předků se už dnes my lidé nemůžeme usídlit jenom poblíž nějakého toku nebo vodní plochy, kde se dá tato životodárná tekutina kdykoliv nabrat, a nejlépe zároveň i poblíž nějakého lesíka, to abychom si měli kde nerušeně odskočit.

Dnes už žijeme v domech a bytech, a to nejednou na hony vzdálených od nejbližšího přírodního zdroje vody a opuštěné zeleně. Ovšem to neznamená, že bychom dokázali vodu a možnost zbavit se odpadů oželet. I zde jsme na této záležitosti závislí. A abychom měli možnost vodu používat a pak se té odpadní zbavit, případně aby se nám doma nebo v bezprostředním okolí bydliště nepovalovaly hory exkrementů se všemi negativními průvodními jevy, máme v takových objektech obvykle zavedenou vodu a vybudovaná odpadní potrubí. A komu za to vděčíme? Instalatérům přece.

odpad umyvadla

Byl to nejeden instalatér, kdo se postaral o vybudování naší vodovodní soustavy, kdo nám zajistil, aby odpad končil někde v kanalizaci nebo septiku. Za což patří takovým instalatérům dík.

Jenže to neznamená, že nám dotyční vše s vodou související vybudovali a nyní už jsou zbyteční. Instalatérů je nám zapotřebí i nadále. A to nejen proto, že přibývají stále nové budovy, v nichž vodovody a odpady dosud nejsou, ale i proto, že se vše, co k této složité soustavě patří, musí i udržovat a opravovat. Nic totiž netrvá věčně, a tak dochází ke vzniku tu menších a tu větších závad a někdy i k haváriím. A kdyby nám instalatéři nepomáhali se těchto problémů zbavit, byli bychom namydlení.

vodovodní kohoutek

Ale instalatéry naštěstí máme, a tudíž můžeme zůstat v klidu. Když je tu nějaký problém, stačí se na ně obrátit a tito nám pomohou. Odstraní závady, vybudují to, co je potřeba vybudovat, a my si potom můžeme užívat spokojeného života. Který by byl bez výsledků práce instalatérů naprosto nemyslitelný. Protože bez vody nelze žít.